Publikacje


Bezpieczeństwo człowieka a wartości;
W tomie między innymi:
Agnieszka Lekka-Kowalik, Nauka wolna od wartości - groźna utopia współczesnej kultury,
Rafał Lizut, Technoodpowiedzialność. Uwagi o wpływie techniki na rozumienie odpowiedzialności,
Robert T. Ptaszek, Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera),
Bogumiła Truchlińska, Aksjologia przeszłości jako źródło modeli alternatywnych

Idąc na cały świat, red. Ks. Edward Jarmoch
Spis treści (.pdf)

Człowiek i Kosmos, zbiór prac pod red naukową Edwarda Jarmoch i Andrzeja W. Świderskiego
Spis treści (.pdf)

Człowiek i Kosmos

Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość
Spis treści (.pdf)

Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość

Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego
Spis treści (.pdf)

Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego

 Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość
Tom I
Aspekty teologiczne, filozoficzne i socjologiczne
Spis treści (.pdf)

 Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego

 Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość
Tom II
Aspekty edukacyjne i politologiczne
Spis treści (.pdf)

 Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego

 Praca Socjalna
Spis treści (.pdf)

 Praca Socjalna

 Rozwój osobowy a sysytem wartości ucznia
Spis treści (.pdf)

 Rozwój osobowy a sysytem wartości ucznia